Projekty UE


ZAKŁAD MECHANICZNY ZALESIE MARCIN ŚLIWIŃSKI

Lamki Zalesie 11
63-400 Ostrów Wielkopolski
Polska

NIP: 622-221-57-73
Regon: 250797602

Biuro:
tel. +48 62 734 91 06
Fax. +48 62 734 91 12
tel. kom. 604 52 33 40

email: biuro@zalesiezm.pl


ZAKŁAD MECHANICZNY ZALESIE MARCIN ŚLIWIŃSKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie oraz wdrożenie w ZM Zalesie nowej technologii wykonywania urządzeń służących do budowy elementów składowych obiegu wysokiego i niskiego ciśnienia w systemach klimatyzacji”Cele projektu:
Głównym motywem i uzasadnieniem realizacji projektu są problemy związane z niewystarczającą siłą połączeń zagniatanych. Potrzebne jest rozwiązanie, które wyeliminuje istniejące technologiczne przeszkody. Obecnie uzyskiwane są siły połączenia zagniatanego 30 kg co przekłada się na obniżoną jakość urządzeń do prod. elementów składowych systemów klimatyzacji stosowanych w branży automotive oraz lotniczej. Założeniem prac B+R jest zwiększenie siły połączenia klinczowanego o co najmniej 30% do 40 kg co zwiększy wytrzymałość narzędzi wykonujących połączenia elementów o co najmniej 30%.
Celem podjętych działań jest stworzenie nowej technologii i rozwinięcie obecnych rozwiązań dotyczących łączenia detali na zimno poprzez zagniatanie, klinczowanie. Metoda ta jest oparta o łączenie detali poprzez plastyczne wejście w materiał jednego detalu w drugi.

Planowane efekty:
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie-1szt
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje-1szt
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)- 1 116 800,00zł
Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R-1szt
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R-1szt
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R-1szt
Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych-1szt
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych–1szt
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych–1szt
Liczba wdrożonych wyników prac B+R-1szt.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 1 807 550,00 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 1 535 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
Kwota dofinansowania: 690 750,00 PLN

Formularz ofertowy
-Pobierz
Zapytanie ofertowe: usługi badań zgładów
-Pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty:
- Pobierz
Zapytanie ofertowe: narzędzia kontrolno-pomiarowe
- Pobierz
Zawiadomienie o wyborze dostawcy
- Pobierz
Zapytanie ofertowe: oprogramowanie
- Pobierz
Zawiadomienie o wyborze dostawcy
- Pobierz
Zapytanie ofertowe: szlifierka
- Pobierz
Zawiadomienie o wyborze dostawcy
- PobierzZAKŁAD MECHANICZNY ZALESIE MARCIN ŚLIWIŃSKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie w ZM Zalesie nowej technologii wykonywania narzędzi i oprzyrządowania do gięcia i formowania przewodów przepływowych oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do wymienników ciepła, układów hamulcowych oraz układów hydraulicznych”Cele projektu:
Celem projektu jest wdrożenie technologii wykonywania narzędzi i oprzyrządowania do gięcia i formowania przewodów przepływowych oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do wymienników ciepła, układów hamulcowych oraz układów hydraulicznych. Jest to innowacja procesowa.
Kolejnym celem projektu jest wprowadzenie do oferty nowych produktów w postaci narzędzi i oprzyrządowania do gięcia i formowania przewodów przepływowych oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych. Jest to innowacja produktowa.

Planowane efekty:
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1szt.
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje - 1szt.
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) -1458600,00 zł
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji
lub badań i rozwoju - 1458600,00 zł
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla -1szt.
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla Firmy - 1szt.
Liczba zakupionych środków trwałych - 1szt.
Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych - 1szt.


Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 2 300 100,00 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 1 870 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: Kwota dofinansowania: 841 500,00 PLN

Zapytanie ofertowe: oprogramowanie do tworzenia technologii i procesów obróbki
- pobierz
Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu - oprogramowanie
- pobierz
Zapytanie ofertowe: centrum obróbcze 5-axis
- pobierz
Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu - centrum obróbcze
- pobierz
Zawiadomienie o wyborze: centrum obróbcze 5-axis
- pobierz
Zawiadomienie o wyborze: oprogramowanie do tworzenia technologii i procesów obróbki
- pobierz