Projekty UE


ZAKŁAD MECHANICZNY ZALESIE MARCIN ŚLIWIŃSKI

Lamki Zalesie 11
63-400 Ostrów Wielkopolski
Polska

NIP: 622-221-57-73
Regon: 250797602

Biuro:
tel. +48 62 734 91 06
Fax. +48 62 734 91 12
tel. kom. 604 52 33 40

email: biuro@zalesiezm.pl

ZAKŁAD MECHANICZNY ZALESIE MARCIN ŚLIWIŃSKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie w ZM Zalesie nowej technologii wykonywania narzędzi i oprzyrządowania do gięcia i formowania przewodów przepływowych oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do wymienników ciepła, układów hamulcowych oraz układów hydraulicznych”Cele projektu:
Celem projektu jest wdrożenie technologii wykonywania narzędzi i oprzyrządowania do gięcia i formowania przewodów przepływowych oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych przeznaczonych do wymienników ciepła, układów hamulcowych oraz układów hydraulicznych. Jest to innowacja procesowa.
Kolejnym celem projektu jest wprowadzenie do oferty nowych produktów w postaci narzędzi i oprzyrządowania do gięcia i formowania przewodów przepływowych oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych. Jest to innowacja produktowa.

Planowane efekty:
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1szt.
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje - 1szt.
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) -1458600,00 zł
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji
lub badań i rozwoju - 1458600,00 zł
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla -1szt.
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla Firmy - 1szt.
Liczba zakupionych środków trwałych - 1szt.
Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych - 1szt.


Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 2 300 100,00 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 1 870 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: Kwota dofinansowania: 841 500,00 PLN

Zapytanie ofertowe: oprogramowanie do tworzenia technologii i procesów obróbki
- pobierz
Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu - oprogramowanie
- pobierz
Zapytanie ofertowe: centrum obróbcze 5-axis
- pobierz
Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu - centrum obróbcze
- pobierz